Novinky

Domov >  Novinky

Preskúmajte rozhodujúcu úlohu feritového jadrového transformátora pri konverzii energie

Čas: 25.04.2024Zásahy: 1

Transformátor feritového jadra je dôležitou súčasťou procesu premeny energie vo výkonovej elektronike. Tento článok bude diskutovať o jeho kritickosti a o tom, ako ovplyvňuje rôzne zariadenia, ktoré denne používame pri premene energie.

Počiatočné princípy feritového jadrového transformátora

Ako magnetické jadro pre tento transformátor sa používa feritové jadro. Ferit, ktorý má vysokú magnetickú permeabilitu, ale nízku hysteréznu stratu, umožňuje lepší výkon pri vyšších frekvenciách používaných na prenos veľkého množstva energie, ako sú tie, ktoré sa nachádzajú v rádiofrekvenčných zariadeniach alebo mikrovlnných rúrach.

AC prúd teda preteká jednou sadou cievok nazývaných primárne vinutie, ktoré vytvárajú striedavé magnetické pole okolo týchto vinutí; toto pole indukuje ďalší prúd cez rôzne sady vinutí označované ako sekundárne vinutie, čím premieňa elektrinu na iné formy, ako je mechanická energia, prostredníctvom princípu indukcie podľa Faradayovho zákona elektromagnetickej indukcie;

Ako to funguje?

Mechanizmus konverzie energie − Elektrická energia sa premieňa pomocou transformátorov. Cievka (primárna) je ovinutá okolo železného jadra tak, že keď ňou prechádza striedavý prúd, elektromotorické sily sú indukované v inej cievke (sekundárnej) vinutej nad tým istým jadrom v dôsledku vzájomnej indukcie medzi nimi; teda zvýšenie alebo zníženie úrovne napätia v závislosti od pomeru otáčok;

Úloha, ktorú zohrávajú transformátory feritového jadra pri premenách energie

Hlavným účelom týchto zariadení je zmena úrovní napätia a prúdov zapojených do takýchto procesov. Zmenou pomeru otáčania medzi primárnym a sekundárnym vinutím je možné, aby tieto prvky buď zvýšili vysoké napätie na nižšie, alebo naopak - to vysvetľuje, prečo sa väčšinou používajú v rôznych typoch adaptérov určených na napájanie elektronických prístrojov, ako sú notebooky atď., Prevodníky používané v audio systémoch, kde signály môžu vyžadovať zosilnenie pred privedením do reproduktorov;

Čo robia ferity?

Ferity sú navrhnuté špecificky, pretože majú vynikajúce výkonové charakteristiky, najmä pri rádiových frekvenciách (RF) a mikrovlnných pásmach; preto sú vhodnými materiálmi na výrobu rôznych komponentov používaných v týchto frekvenčných rozsahoch. Napríklad bezdrôtové komunikačné systémy vyžadujú antény, ktoré majú odlišné hodnoty impedancie ako tie, ktoré vykazujú obvody - pretoTransformátory s feritovým jadrommôžu byť použité tak, aby zodpovedali impedancie antény obvodom, čím sa maximalizuje účinnosť prenosu signálu;

Záver

Transformátory feritového jadra sú veľmi dôležité pri premene výkonu. Svoje povinnosti vykonávajú ticho, či už ide o napájaciu jednotku, ktorá sa nachádza v našich domovoch, alebo dokonca o vysoko sofistikované bezdrôtové komunikačné prístroje, ktoré používajú profesionáli pracujúci na zložitých projektoch, ktoré vyžadujú náročné nástroje, ktoré potrebujú správne systémy energetického manažmentu, aby sa okolo nich mohli vykonávať efektívne operácie.

PREDCHÁDZAJÚCI:Vysokofrekvenčné transformátory: princípy činnosti a ich použitie v súčasnej elektronike

BUDÚCI:Časť induktora PFC v udržateľných energetických systémoch

Prosím, odíďte
správa

Ak máte nejaké návrhy, kontaktujte nás

Napíšte nám

Súvisiace vyhľadávanie

IT PODPORA OD